Вести

Zvogëlim të shkallës së premive

BMPZH-Sektori për sigurim të kredive, 28.03.2018 - BMPZH bëri zvogëlimin e shkallave të premisë për sigurim të kërkesave për paketa të mëdha. Për informata më detale kontaktoni Sektorin për sigurim të kredive.

Transha e parë e linjës kreditore BEI5-100 mil. EUR është tërhequr në vlerë prej 15.1 mil. EUR                                                               Marrëveshje e nënshkruar me BEI për 100 milion euro - faza e 5                                                               Shkalla e zvogëluar e interesit për faktorim për eksport në 4%