Вести

29.07.2019 - Повлечена е втората транша од кредитната линија ЕИБ 5 - 100 милиони евра во износ од 16.030.100 евра. Средствата од оваа транша се наменети за поддршка на 53 проекти со чија реализација се очекува вработување на 90 лица.
Од двете транши од кредитната линија ЕИБ 5 вкупно се пласирани средства во износ од 31.190.868 ЕУР. Со реализација на траншите се поддржани вкупно 92 проекти и се очекува вработување на 248 лица.

26 јули 2019, Скопје - Втората транша поволни кредити за мали и средни претпријатија од Европската инвестициска банка (ЕИБ), во износ од 16 милиони евра, ќе пристигне на почетокот на следната недела. Со овие средства ќе се поддржат проекти на 53 мали и средни фирми. Ова беше истакнато денеска на средбата помеѓу заменик министерката за финансии Ширет Елези и ВД Главниот оперативен директор на Развојната банка на Северна Македонија, Вељанд Рамадани.Како што информираше Рамадани, со првите две транши ќе бидат повлечени вкупно 31 милион евра за поддршка на 92 мали и средни претпријатија. Развојната банка работи и на подготовка за повлекување на нова трета транша во износ од околу 9 милиони евра за поддршка на нови 20 мали и средни претпријатија.

На состанокот беше посочено дека поволните кредити за малите и средни претпријатија значат пристап до капитал и подобрена ликвидност, додека за стопанството значат нови инвестиции и отворање на нови работни места.

„Малите и средни претпријатија се основата на економијата. Тие се креатори на најголемиот број на работни места кај нас, учествуваат во креирање на над половина од бруто-домашниот производ и претставуваат 99% од вкупниот број на претпријатија кои работат во нашето стопанство. За жал, пристапот до капитал, до кредити, за малите и средни претпријатија е многу потежок во однос на големите компании. За таа цел, Владата преку поволните кредити за мали и средни претпријатија преку Развојната банка, но и преку низа други мерки, дава поддршка на овој сектор. Настојуваме да се развие инвестициската активност, претприемништвото, да се креираат нови работни места“ - рече заменик министерката за финансии Елези.

Оперативниот директор на Развојната банка, Рамадани, посочи дека преку кредитната линија од ЕИБ, Развојната банка продолжува да ја остварува својата стратегиска определба за поддршка на македонската економија и постигнување на оддржлив развој, преку поддршка на малите и средни претпријатија.

„Ние како Развојна банка на Северна Македонија цврсто веруваме во продолжување на успешната соработка со ЕИБ, се со цел на нашите мали и средни претпријатија да им овозможиме поквалитетни финансиски извори, а со тоа да придонесеме кон зајакнување на целокупната економија, зголемување на вработеноста и поттикнување на иновациите и извозот. Покрај ова кредитна линија, во понудата на банката е вклучена широка палета на финансиски производи, односно кредитни линии, факторинг, гаранции и осигурување на извозот приспособени кон потребите на крајните корисници“ - рече Рамадани.

Условите под кои може да се користат средствата од кредитната линија на ЕИБ се исклучително поволни, односно каматна стапка од 3,2% и рок на отплата до 12 години за инвестиции и приоритетни проекти, и до 3 години за обртни средства. Поддржани дејности  со петтата кредитна линија ЕИБ за двете транши се производство, трговија, градежништво, транспорт, здравство и образование, хотели и ресторани  и останати дејности.

Инаку вкупната вредност на петтата кредитна линија од ЕИБ изнесува 100 милиони евра и договорот за користење на истата беше потпишан лани во септември. Досега преку Развојната банка се реализирани четири кредитни линии поволни кредити од ЕИБ, во вкупна вредност од 350 милиони евра.

Ве известуваме дека на ден 15.07.2019 година, во Трговскиот регистар на Република Северна Македонија запишана е промена на називот на МАКЕДОНСКА БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА РAЗВОЈОТ АД СКОПЈЕ.

Новиот назив на банката гласи:

РАЗВОЈНА БАНКА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ

Исто така, ве известуваме дека сите останати информации (адреса, ЕМБС, даночен број, број на сметки, телефон и факс број) како и предметот на работа на банката остануваат непроменети.

Со промената на името, целокупната нова деловна кореспонденција, фактури, нарачки, склучување на нови договори или анекси на постоечки договори ќе се реализираат со новото име на банката.

Оттука, ве молиме да ја земете предвид горенаведената промена при секоја идна комуникација со нашата банка.

Страница 1 од 23

ПОВЛЕЧЕНА ВТОРАТА ТРАНША ОД ЕИБ-5 КРЕДИТНАТА ЛИНИЈА ВО ИЗНОС ОД 16 МИЛИОНИ ЕВРА                                ПОТПИШАН ДОГОВОР СО ЕИБ ЗА 100.000.000 ЕВРА - 5. ФАЗА                                                                                              ПЛАСИРАЊЕ НА КРЕДИТИ ЗА МСП, ТОС И ПИА И СО ВАРИЈАБИЛНА КАМАТА (во моментот 3,75% годишно).                                НАМАЛЕНИ АПЛИКАТИВНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ ВО СЕКТОРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ.                                НАМАЛЕНА КАМАТНАТА СТАПКА ЗА ИЗВОЗЕН ФАКТОРИНГ ОД 5% НА 4%                                КРЕДИТИ ЗА СМЕСТУВАЧКИ КАПАЦИТЕТИ.                                КРЕДИТИ ЗА АГРОИНДУСТРИЈА СО САМО 2% КАМАТА                                Намалете го ризикот, осигурајте ја продажбата! Единствена можност за осигурување на домашни и извозни побарувања.                                Кредитна линија со гарантна шема.