Вести

Повлечена 9. транша од ЕИБ 4 - 100 милиони евра

29.12.2015 - Повлечена е  деветтата транша од кредитната линија  ЕИБ 4 - 100 милиони евра во износ од 17,8 милиони ЕУР. Со овие средства ќе се поддржат нови 100 проекти со пресметковна вредност од 35 милиони ЕУР. Од оваа транша, 75% се за поддршка на МСП преку инвестициски кредити со рок на отплата до 8 години, додека остатокот е за поддршка преку кредити за обртни средства со рок на отплата до 3 години. Со реализација на овие 100 проекти се очекува да се отворат нови 331 работни места.
Проектите се реализираат преку: Прокредит банка АД Скопје, Охридска банка АД Скопје, Халк банка АД Скопје, Комерцијална банка АД Скопје, Шпаркасе банка АД Скопје, Стопанска банка АД Битола и УНИ банка АД Скопје.