slider slider slider slider slider slider
- за трајни обртни средства и зелена транзиција
- за инвестиции за МСП и зелена транзиција
- за инвестиции за mid-cap компании и зелена транзиција
- до 3,5% годишна каматна стапка
- преку банки учеснички
- за големи трговци кои вршат извоз,
- до 50% од износот на кредитот и без надоместок 
за компаниите до 31.12.2023 година.
- за микро, мали и средни трговци
- поддршка преку обезбедување на дел од колатералот за издадените кредити
- до 80% од кредитите за обртни средства за главен долг
- до 50% од кредитите за основни средства за главен долг
- преку банки и штедилници учеснички
Заштитете го Вашиот бизнис, осигурете ги побарувањата! 
Доколку сте компанија регистрирана во РСМ и продавате стоки
и услуги во земјата или странство на одложено плаќање до 180 дена,
АПЛИЦИРАЈТЕ и ние ќе ви ги откупиме побарувањата и ќе ви исплатиме аванс!
- за царински долг при увоз за облагородување
- за домашни компании кои вршат увоз заради облагородување и повторен извоз
- 100% од износот на царинскиот долг
- 0,2% квартална провизија

Одобрени 50 милиони евра од Банката за развој на Советот на Европа (ЦЕБ) за поддршка на македонското стопанство преку Развојна банка

|

ЕИБ Глобално обезбедува грант за техничка помош од 1 милион евра за да го поттикне воведувањето на зеленото финансирање за МСП во Северна Македонија

|

ЕИБ Глобално отклучува инвестиција на ЕУ од 100 милиони евра за поттикнување на зелената трансформација на МСП

|

Пласирани 7,2 милиони евра за поддршка на 262 компании од кредитната линија за обртни средства за компании погодени од енергетска и ценовна криза

|

Кредитна линија за дигитализација и дигитална трансформација

|

Инструкции за плаќање на обврските по кредитните линии: „КОВИД-1“, „КОВИД-2“, „КОВИД-3“, „КОВИД-4“, „Радиодифузни друштва“ и „ЕЦ Криза“

|

Позитивни финансиски резултати на РБСМ во 2022 година

|

10 милиони евра докапитализација на Развојна банка од страна на државата, наменети за поддршка на домашните компании за справување со ефектите од енергетската и ценовната криза

|Известување за јавноста

service
20.11.2023
Административниот совет на Банката за развој на Советот на Европа (ЦЕБ), на седницата одржана на 16-ти и 17-ти ноември 2023 г...
service
01.11.2023
По повод светскиот ден на штедење 31. октомври, од страна на Македонската банкарска асоцијација, беа доделени признанија...
service
15.09.2023
- преземено од медиумска објава на ЕИБ -          Средствата ќе го олеснат финансирањето...
service
17.07.2023
- преземено согласно соопштение за јавност од ЕИБ -      Договорот ја покажува посветеноста на ЕИБ Гл...

Известување за јавностаКои сме ние?

Развојна банка на Северна Македонија е развојна банка која е во 100%-на сопственост на Република Северна Македонија. Основана е во 1998 година со примарна цел поддршка на домашните микро, мали, средни  и извозно ориентирани трговски друштва и зацврстување на конкурентноста на македонското стопанство. Банката ги поддржува домашните компании преку: директно кредитирање и кредитирање преку комерцијалните банки, краткорочно осигурување на извозот на македонски производи и услуги од комерцијални и политички ризици, факторинг во земјата и во странство и издавање гаранции.