Контакт

Ju faleminderojmë për interesin e Juaj për BZHMV. Ju lutemi na kontaktoni duke i shfrytëzuar informatat më poshtë.

Banka për zhvillim e Maqedonisë së veriut SHA Shkup


rr. “Dimitrie Çupovski” nr.26

Shkup 1000, Republika e Maqedonisë së Veriut

Orari I punës: 08:00 - 16:00, e hënë - e premte

MBDP phones:
Operator: +389-2-3115-844; +389-2-3114-840
Fax: +389-2-3239-688

url: www.mbdp.com.mk

Sektori për kreditim: lokale: 115, 224, 123, 225, 204, 209
Sektori për sigurim: lokale: 113, 217, 125, 127, 128
Shërbimi juridik: lokale: 112, 223, 126

 

Festat shtetërore në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 2020:

 • 1 janari (e mërkurë), Viti i Ri
 • 7 janari (e martë), Krishtilindje, Dita e parë
 • 20 prill (e hënë), Pashkë, Dita e dytë
 • 1 maj (e premte), Dita e punës
 • 24 maj (e diel), Sh. Kirili dhe Metodi, Dita e iluministëve mbarësllovenë
  - 25 maj (e hënë) është ditë jopune
 • 24 maj (e diel), Ramazan Bajrami, Dita e parë
  - 25 maj (e hënë) është ditë jopune
 • 2 gusht (e diel), Dita e Republikës
  - 3 gusht (e hënë) është ditë jopune
 • 8 shtatori (e martë), Dita e pavarësisë
 • 11 tetori (e diel),Dita e kryengritjes popullore
  - 12 tetori (e hënë) është ditë jopune
 • 23 tetori (e premte), Dita e luftës revolucionare të Maqedonisë
 • 8 dhjetori (e martë), Sh. Klimenti i Ohrit

Festat fetare dhe etnike në RMV, 2020

Modul kontakti

Emri dhe mbriemri
Shoqatë tregtare
Selia
E-posta
Pyetja është në lidhje me:
Porosia
*Të gjitha fushat janë të obligueshme