Производи

Kredi për ndërmarrje të vogla dhe të mesme

07.07.2021, THIRRJE PUBLIKE PËR LINJËN E RE KREDITORE “KOVID 4”                                                               01.07.2021, HIRRJE PUBLIKE PËR SHOQËRITË RADIODIFUZIVE.                                                               UDHËZIME PËR PAGESË TË DETYRIMEVE TË LINJËS KREDITORE: "KOVID-1", "KOVID-2", "KOVID-3".                               
 
Linqe
Kontakt