Вести

Njoftimi në lidhje me linjën e tretë të kredisë pa interes me një grand komponenti "Kovid 3"

BZHMV, 16.04.2021


Të nderua,

Në përputhje me Thirrjen publike për dorëzimin e kërkesës për kredi për kredi të drejtpërdrejt për ndërmarrjet mikro dhe të vogla të prekura nga Kovid-19 nga Fondi për ndërmarrje mikro dhe të vogla, ju informojmë se Banka për Zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup në emër dhe në llogari të  Qeverisë së Republikës së Maqedonis së Veriut, ka realizuar plotësisht linjën e tretë të kredis pa interes me një grant komponenti "Kovid3".

Fondi për ndërmarrjet mikro dhe të vogla është themeluar me fonde buxhetore prej 60 milion denarë dhe fonde për mbështetje buxhetore në vlerë prej 30 milion euro përmes aktiviteti të BE-së për Rezistenc (EU for Resilience) nga programi IPA.

Kjo linjë kredie siguroi mbështetje për ndërmarrjet mikro dhe të vogla, pronarët individual dhe zejtarët që paguajnë tatimin mbi të ardhurat reale. Thirrja publike u shpall më 07.12.2020, dhe aplikimi filloi më 16.12.2020 me një kohëzgjatje prej 15 ditësh, përfshirë dhe 30.12.2020 deri në ora 23:59. Parimi i realizimit të linjës së kredisë ishte "I pari I ardhur, i pari I shërbyer".

Aplikimi është bërë ekskluzivisht në mënyrë elektronike, në përputhje me rekomandimet për parandalimin e përhapjes së virusit dhe mbrojtjen e shëndetit publik.

Fondet në dispozicion janë harxhuar me kredin e fundit të aprovuara nga aplikacionet e pranuara më datën 30.12.2020. deri në ora 14:51 minuta. Në këtë periudhë, u regjistruan gjithsej 3,192 kërkesa për kredi, nga të cilat 2,703 u miratuan për kredi dhe 489 kërkesa për kredi u konfirmua që nuk plotësonin të paktën një nga kushtet dhe kriteret e Thirrjes publike.

Nga këto 489 kërkesa për kredi:

- 249 (51%) nuk i përmbushin kriteret për shumën e kapitalit dhe rezervave në bilanc të jenë së paku 33% të shumës së kredisë;

- 114 (23%) nuk janë kompani mikro ose të vogla të tregtisë, TI ose zejtarë që paguajnë tatime mbi të ardhurat reale;

- 36 (7%) nuk kanë një rënie të të ardhurave prej të paktën 20%;

- 31 (6%) nuk janë më të mëdha se një mikro ose subjekt i vogël;

- 24 (5%) kanë një kategori kredie që nuk është në kategoritë e pranueshme të kredisë të listuara në Thirrjen Publike;

- 19 (4%) janë subjekte të regjistruara rishtazi;

- 16 (3%) kanë kërkesa dhe / ose detyrime jo të plota ndaj DHP.

Secili prej 489 aplikantëve të refuzuar tashmë ka marrë një njoftim në mënyrë elektronike në adresën e postës elektronike të situatës aktuale, me një shpjegim bazuar në cilin arsye nuk i plotësojnë kushtet e kredisë.

I informojmë të gjithë aplikantët që kanë dërguar aplikacionet e tyre të kreditit në postën elektronike Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. në ditën e fundit,  më 30.12.2020 pas orës 14 e 51 minuta, që aplikimet e tyre për kredi nuk do të shqyrtohen nga ana e bankës, për shkak të harxhimit të fondeve të parashikuara për dhënien e kredive pa interes nga Fondi i ndërmarrjeve mikro dhe të vogla.