Вести

Janë miratuar 5,9 milion euro, për 506 kompani, të cilët punësojnë 3,552 njerëz


  

BZHMV, 12.01.2021 - Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup, filloi me miratimin e kërkesave për kredi për linjën e tretë pa interes me grand komponenta , e cila realizohet me mbështetje finansiare nga Bashkimi Evropian, sipas aktivitetit BEpërRezistenc nga IPA programa.

U miratuan gjithësej 5.9 milion euro në grupën e parë të kërkesave për kredi të cilët i plotësojnë kushtet e thirrjes publike, ose 506 kompani me gjithësej 3,552 punëtor.

Sipas strukturës të këtyre kërkesave për kredi, 275 kërkesa për kredi vijnë nga kompanit e vogla, 222 kërkesa janë nga kompanit mikro dhe 9 kërkesa për kredi janë nga  - tregëtar-individual.

Pjesa më e madhe e kompanive nga grupa e parë nga 506 kompani, vijnë nga rajoni i Shkupit , dhe atë me 37%, ndërsa pas saj vjen rajoni i Pollogut me 17% dhe rajoni juglindor me 14%. Nga jugperëndimi, lindor, dhe rajoni i Pellagonis vijnë 7 deri në 8 përqind nga kërkesat e kredive të miratuara në grupën e parë, ndërsa nga rajoni i Vardarit dhe verilindjes vijnë 5% nga kërkesat e kredive të miratuara nga grupa e parë.

Kërkesat për kredi përpunohen në mënyrë kronologjike, ashtu si kanë arritur, në përputhje me Thirrjen publike dhe informacionin e deklaruar në të. Miratimi i kërkesave për kredi do të bëhet në grupe, derisa të hargjohen mjetet në dispozicion nga Fondi për ndërmarrjet mikro dhe të vogla.

Në ditët në vijim, shërbimet bankare do të kontaktojnë kompanitë, kërkesat e kredisë të të cilave janë miratuar për lidhjen e një marrëveshjeje.

BZHMV, 31.12.2020

 

Të nderuar,

Ju informojmë se Thirrja publike nr.1 Fondi për ndërmarrjet mikro dhe të vogla për dorëzimin e kërkesës për kredi, për kreditim direkt për ndërmarrjet mikro dhe të vogla të prekura nga Kovid-19 (Kovid 3) e shpallur më datën 7 dhjetor 2020 është mbyllur.

Thirrja publike ka qenë e hapur  prej datës 16 dhjetor 2020, me fillim në orën 00:01 dhe zgjati deri më 30 dhjetor 2020, deri në orën 23:59, ku mbaroi dhe dorëzimi i kërkesave për kredi deri tek Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup.

Me të dhënat e mëparshme mbi interesin për linjën e tretë të kredisë me grand komponenta , do të dalim në ditët në vijim.

Shkup, 26.12.2020.

Interesi në linjat e kreditit pa interes për kompanitë, tregëtarët dhe zejtarët nuk është ulur. Shumica në mesin e aplikantëve janë kompanitë në fushën e transportit dhe hotelierisë, të ndjekura nga aktivitetet e shërbimit.

„ Jemi të lumtur dhe mund të themi se në këto kohë të vështira i kemi mbështetur përafërsisht 1400 kompani vendase nga likuidimi me dy linja kreditore pa interes, ndërsa edhe më e rëndësishme është që arritëm ti ruajm rreth 18.000 vende pune“, tha në intervistë për „Llokallno“ drejtori i Bankës për zhvillim të Maqedonisë së Veriut SHA Shkup, Kire Naumov.

Nuk ka dilema se kreditë e marra do të kthehen, para se gjithash për shkak të kushteve të volitshme , në mes të së cilave dhe mundësia e shfrytëzimit të grand komponentave por dhe faktin që janë pa interes, theksoi ai.

Cila është përgjigjja e ndërmarrjeve, tregëtarëve dhe zejtarëve një javë pas shpalljes së thirrjes publike për linjën e kreditit pa interes Kovid 3?

- Përgjigjja e kompanive mikro dhe të vogla, tregëtarëve dhe zejtarëve të cilët janë të kualifikuar për të shfrytëzuar fondete e linjës kreditore pa interes Kovid 3, e tejkaloi pritshmërin tonë. Në të vërtetë, që në minutat e para të shpalljes së thirrjes publike më 16-të dhjetorë të vitit 2020 në orën 00:01 në postën elektronike oficiale të kërkesave për kredi Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. rregjistruam një numër të madhë të kërkesave për kredi.

Vëllimi i trafikut ishte tetë herë më i madh se sa trafikut në momentin e parë për Covid 2. Ajo shkaktoi një dinamikë të ngadalsuar të përgjigjeve automatike për postat elektronike të dorëzuara , për të cilat lajmëruam të njëjtin mëngjes.

Trafiku tërësisht është optimizuar në pasditën e 16-të dhjetorit, ku dhe dërguam lajmërim edhe tek publiku.

Me të dhëna të mëparshme për numrin dhe strukturën e pranimit të kërkesave për kredi mund të dalim pas mbylljes së Thirrjes publike më 30-të dhjetor të vitit 2020, në ora 23:59, ndërsa me të dhëna përfundimtare  pas  përpunimit të kërkesave për kredi.

Edhe pse analizat e kërkesave do të bëhen prej vitit të ardhshëm, a është më i madh numri i kërkesave prej shoqatave mikro dhe të vogla , ose prej tregëtarëve dhe zejtarëve ?

Ajo për të cilën për momentin mund të them është se presim mbulimin e  përfituesve të kredive pa interes me grand komponenta  të Kovid 3, të jetë dukshëm më i lartë krahasuar me dy linjat e para të kredisë. Bëhet fjalë për një shumë më të lartë të fondeve të cilat janë në funksionim të kjo linjë kreditore dhe shuma maksimale e kredive është relativisht më e ulët në krahasim me linjat e mëparshme kreditore deri në 15.000 euro për ndërmarrjet shoqërore, gjegjësisht deri në 5.000 euro për tregëtar individual dhe zejtarë.

Duke pasur parasysh se fokusi i Kovid 3 është për shoqatat tregëtare mikro dhe të vogla, tregëtar individual dhe zejtarë, nuk ka ndonjë ndryshim të veçantë thelbësor midis përdoruesve të synuar. Shpresojm se do të këtë shfrytëzim më të madh të grand komponentës të cilën e ofron linja kreditore për të katërt kategoritë e Thirrjes publike.

Sa jeni të kënaqur nga shfrytëzimit i fondeve prej dy linjave të mëparshme kreditore? A shfrytëzohen të hollat për të mbijetuar ose me to e ruajnë likuiditetin, ruhen vendet e punës, furnizohen me pajisje...?

- Interesi ishte shumë i madh i dy linjave kreditore pa interes të dedikuara  për mbështetje të kompanive të cilat ishin më shumë të prekura prej krizës dhe relativisht shpejt  u hargjuan fondet të cilat ishin parashikuar për to.

Nga linja e kredisë Kovid 1 kanë qenë të aprovuara 737 kredi në vlerë prej 5,5milion euro, ndërsa prej linjës së kredisë Kovid 2 kanë qenë të aprovuara 639 kredi në vlerë prej 8 milion euro.

Qëllimi i të dy linjave të kredisë ka qenë të furnizohen me fonde qarkulluese dhe mbështetje e likuiditetit të kompanive, me atë dallim se Kovid 1 zbatojhej vetëm për shoqërit tregëtare dhe tregëtar individual të cilët punojnë në sektoret më të prekur nga pandemija (transporti, hotelieri dhe turizmi), ndërsa ne Kovid 2 kanë qenë të kyqur dhe ndërmarrjet mikro, të mesme dhe të vogla nga të gjitha sektorët.

Linja aktuale e kredisë, Kovid 3, si dhe linjat e mëparshme Kovid 2 dhe Kovid 1, janë të dizajnuara në pajtueshmëri me nevojat e kompanive dhe me rrethanat e reja.     Edhe pse tek të gjitha linjat e deri tashme kemi fond të kufizuar  në dispozicion, fondi i secilës linjë të ardhëshme  kreditore ka qënë për disa milion euro më e madhe për dallim nga e kaluara, me qëllim që të ofrojë mbështetje për sa më shume subjekte të jetë e mundur.   

Ajo që është interesante për tu treguar, është se dhe disa banka  tjera për zhvillim në rajon realizuan linja kreditore të ngjajshme me 0% interes, edhe pse mendoj që ne si bankë filluam me herët me realizimin e masave. Pagesat e para për Kovid 1 i realizuam veçmë në gjysmën e parë të prillit. Jemi të lumtur që mund të themi se në këto kohë të vështira me dy linja kreditore pa interes e mbështetëm likuditetin të gati 1.400 kompanive vendase, ndërsa ajo që është më me rëndësi që arritëm të ndihmojmë që të ruhen reth 18.000 vende pune.

A e konsideroni mundësin e zgjërimit të programeve, përkatësisht qasjen në këto fonde, në mënyrë  që të keni mbështetje për të gjitha kompanitë pavarësisht nga madhësia e tyre, fitimi i realizur, ngarkesa e punës, numri i të punësuarve...?

- Kur bëhet fjala për linjat e kredive të Bankës për zhvillim, Banka Europiane e Investimeve  (BEI) është partneri ynë i rëndësishëm dhe kemi bashkëpunim të suksesshëm me njëri-tjetrin, përmes të cilit kompanive vendase u janë siguruar më shumë se 450 milion euro kredi të favorshme gjatë viteve.

Për momentin jemi në bisedime dhe për marrëveshjen e re të gjashtë në vlerë prej 100 milion euro shtesë dhe presim që të jemi në gjendje të përdorim në kuartalin e parë të vitit 2021.

Për shfrytëzimin e këtyre fondeve për kompanitë nuk ka kufizime, vetëm se kërkohet që shfrytëzesit të jenë  ndërmarrjet e vogla dhe të mesme ose kompani mid-cap, dhe të mos përfshihen në aktivitete që nuk janë të favorshme  për finansim, si prodhimi i armëve, aktivitetet të cilat kanë ndikim negativ  mbi ekologjinë dhe të ngjajshme.

Konkretisht për pyetjen e juaj, rreth 10% e huamarrësve përfundimtarë që përdorin fonde nga linjat e kreditit të BEI punojnë në fushën e transportit dhe hotelierisë dhe rreth 7% në fushën e veprimtarive së shërbimit.

Duke pasur parasysh kohëzgjatjen e pandemisë dhe respektivën e dobët të përfundimit të saj të shpejtë, a keni dilemë se si do të kthehen kreditë e marra nga ana e ndërmarrjeve , tregëtarëve, zejtarëve?

-Nuk ka dilemë se një numër i madh i kredive të marra nga linja e kredisë „Kovid 3“ do të kthehen, para se gjithash kreditë janë pa interes, gjegjësisht klientët duhet ta kthejnë shumën e njëjtë që e kanë huazuar me 0% interes dhe pa ngarkesë shtesë nga rrjedha e parave.

Për Kovid 1 e kishim një vazhdimësi të një periudhe grejs për 3 muaj shtesë, dhe këtë mundësi e shfrytëzuan rreth 53% e shfrytëzuesve të kredisë, ndërsa të tjerët që nuk kërkuan periudhë- grejs  shtesë për momentin e paguajnë me rregull kredinë. Vlerësojmë se kjo është rezultat i përshtatjes së proceseve të biznesit në normalin e ri.

Shtesë, linja e kredisë Kovid 3 jep mundësi për shfrytëzimin e grand komponentave përderisa shfrytëzuesi i kredisë është njëri nga katër kategoritë të shpallura në Thirrjen publike. Kjo në praktike don të thotë, përderisa ndonjëri shfrytëzues i kredisë ka një udhëheqës të ri dhe u është aprovuar kredi prej 10.000 euro, pas pagesës së 50 % të kredisë, ka mundësi të kërkojë lehtësimin e borxhit nga Banka për zhvillim, në shumë prej 30% të shumës së kredisë.

Kjo gjithashtu është një nxitje e rëndësishme për përmbushjen në kohë të detyrimeve të klientëve ndaj Bankës.     

A e konsideroni mundësin për një linjë kreditore të veçantë e cila do tu dedikohet kompanive të eksportit , me qëllim që të  tejkaluar jolikuiditetin, pjesmarja në tregjet e huaja...?

- Eksporti merr pjesë me rreth 60% të formulimit të bruto- prodhimeve vendore dhe ne si bankë e cila e mbështet zhvillimin, theksin e vejmë në mbështetjen e eksportit nëpërmjet mbështetjes së kompanive të eksportit. Mbështetja nuk është vetëm në formë të linjës kreditore, por edhe instrumente të tjera finansiare të cilët duhet ta lehtësojnë punën e tyre.

Instumente të tilla janë sigurimi i kërkesës për eksport, si dhe faktorizimi i eksportit. Me sigurimin e kërkesës për transport eksportuesit tanë mund të sigurohen para dhe pas dërgesës prej rreziqeve komerciale ( falimentim, ose mospagim i zgjatur i detyrimeve nga blerësit e huaj ) ose rreziqe politike (marrje të lejës, mosrespektimi i kontratës dhe të ngjajshme) me të cilin ata transferojnë rrezikun në bankë me një çmim relativisht të ulët.

Me faktorizimin e eksportit, Banka për zhvillim blen kërkesën e eksportuesve tanë nga blerësit e huaj me zbritje, dhe kështu ndikon në përmirësimin e pozicionit të tyre të likuiditetit.

E fundit në vargun e instrumenteve të finansimin për mbështetje të kompanive të eksportit është garancioni doganor. Në të vërtetë , Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut morri vendim për rritjen e kapitalit themelues të Bankës për zhvillim për 3 milion euro, dhe kjo ofroi mundësi për të rritur mbështetjen e sektorit privat  nëpërmjet rritjes së portofolios së bankës me dhënjen e garancioneve doganore. Presim që ky prodhim i ri të jet i disponueshëm për eksportuesit në fillim të vitit  2021.

K.V.S.

Burim: lokalno.mk

BZHMV, 17.12.2020

 

Në lidhje me realizimin e procesit të paraqitjes së aplikacioneve për kredi në lidhje me linjën e kredive pa interes të Covid 3, ju njoftojmë se fluksi i pranimit është në nivel optimal.

Për shkak të interesimit  shumë të madh në 24 orët e para, e cila ishtë tetë herë më e lartë sesa për Kovid 2, rrjedha e postave elektronike dërguar drejt  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. u zvogëlua.

Fluksi i zvogëluar ndikoi në atë çështje sepse nevoitej periudhë më e gjatë kohore për të përpunuar postat elektronike dhe përgjigjet automatike ndaj aplikantëve u realizua me një vonesë të caktuar.

Me optimizimin e kryer  kundrejtë interesimit të lartë, periudha e përpunimit u zvogëlua ndjeshëm nga dërgimi i aplikacionit në Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. deri tek pranimi i një mesazhi automatik kthyes.

Të gjithë që janë përpjekur të dërgojnë kërkesë në bankë, por nuk kanë marrë një porosi automatik kthyes, mund të bëjnë një kontroll minimal për saktësin e adresës së postës elektronike, madhësinë e dokumenteve të bashkangjitura, si dhe posta elektronike a është dërguar në përputhje me udhëzuesin për aplikim.

Arritja e aplikacioneve për kredi në Bankën për zhvillim vazhon të zhvillohet deri më 30 dhjetor 2020 deri në orën 23:59,  ndërsa përpunimi i kërkesa kreditore do të filloj po sa të mbaroj kjo periudhë.