Вести

Sofje, 17.04.2018 – Përfaqësues të BMPZH morrën pjesë në forumin „Infrastruktura për rritje më të madhe“ e organizuar nga Banka e Bullgarisë për zhvillim. Në forum morrën pjesë edhe përfaqësues të Asociacionit Evropian të bankave publike, drejtorët e bankave për zhvillim nga Ballkani dhe Evropa Qendrore dhe Lindore dhe institucione tjera financiare, si dhe përfaqësues të lartë qeveritar të vendeve fqinje.

Diskutimet kryesore të forumit ishin të drejtuara ndaj nevojës për gjetjen e strategjive të reja për financim të proekteve që do ta përkrahin zhvillimin ekonomik si dhe mënyra inovative për financimin e infrastrukturës.

Në fund të forumit u nënshkrua Memorandumi për bashkëpunim midis bankave për zhvillim nga Ballkani dhe Evropa Qendrore Lindore.