За МБПР

Извештаи за службени трошоци

 

Во согласност со Кодексот за етичко однесување за членовите на Владата и носителите на јавни функции именувани од страна на Владата (Службен весник на РСМ, бр. 232 од 27.09.2020 год.), Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје ги објавува шестмесечните извештаи за службени трошоци:


1. Наративни извештаи

2. Финансиски извештаи