Вести

Упатство за плаќање на обврски по „КОВИД 3“ кредитна линија

 

 

 

Кредитна линија Ковид3

Назив на налогодавач:

  го пишувате називот и седиштето на вашето
  претпријатие

Цел на дознака:

  го пишувате бројот на договорот за кредит,
  ФММП/ДИР/0/ХХХ

Назив на примач:

  Фонд за микро и мали претпријатија

Трансакциска сметка на примач:

  100000000035935

Повикување на број:

  го впишувате бројот на кредитната партија што ќе
  ја најдете во Планот за отплата, 00410ХХХХХХХХ

Начин:

  1

Упатство за плаќање на обврски по „КОВИД 3“ кредитна линија
 
 Барање за дополнителен грејс период и рок на отплата за КОВИД-3
 
Упатство за пополнување и поднесување на Барањето за дополнителен грејс период и рок на отплата за КОВИД-3 до РБСМ
 
Јавен повик за дополнителен грејс период и продолжување на рок на отплата за КОВИД-3
 
 
Контакт-кредитирање
 
Линкови