01naslovna8.jpg 02naslovna2.jpg 03naslovna1.jpg 04naslovna3.jpg 05solar-energy.jpg 06naslovna5.jpg 07solar-energy.jpg 08naslovna13.jpg 09naslovna9.jpg
07.07.2021, ЈАВЕН ПОВИК ЗА НОВА БЕСКАМАТНА КРЕДИТНА ЛИНИЈА „КОВИД 4“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             01.07.2021, ЈАВЕН ПОВИК ЗА НОВА БЕСКАМАТНА КРЕДИТНА ЛИНИЈА ЗА ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА.                                                                                                                                                                                                                                                                                  ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ПО КРЕДИТНИТЕ ЛИНИИ: „КОВИД-1“, „КОВИД-2“ И „КОВИД-3“.                                                                                           

 

  ПОЧИТУВАНИ,

 

 ВО ТЕК Е АПЛИЦИРАЊЕ ЗА СЛЕДНИТЕ КРЕДИТНИ ЛИНИИ:

                                - КОВИД 4

                                - ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА“

 

Аплицирањето за „КОВИД 4“ е започнато на 15.07.2021 год.

во 09:00 часот и ќе трае до 03.08.2021 год. до 23:59 часот.

 

Аплицирањето за „Трговски радиодифузни друштва“

е започнато на 08.07.2021 год. во 09:00 часот и ќе трае до

06.08.2021 год. до 23:59 часот.

 

ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ ПРОЧИТАЈТЕ ВО ЈАВНИТЕ ПОВИЦИ

ЗА ОВИЕ КРЕДИТНИ ЛИНИИ: „КОВИД 4“ и „ТРД“

 

  Со почит,

Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје