01naslovna8.jpg 02naslovna2.jpg 03naslovna1.jpg 04naslovna3.jpg 05solar-energy.jpg 06naslovna5.jpg 07solar-energy.jpg 08naslovna13.jpg 09naslovna9.jpg
ОДЛУЧЕНО ЗА 96% ОД ПРИСТИГНАТИТЕ КРЕДИТНИ БАРАЊА ЗА „КОВИД 3“.                                                                                            ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА КРЕДИТИТЕ ОД „КОВИД 1“.                                                                                                                                                                                       РАЗВОЈНА БАНКА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗАВРШИ СО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА КРЕДИТНИТЕ ЛИНИИ: „КОВИД 1“, „КОВИД 2“ И „КОВИД 3“.