01naslovna8.jpg 02naslovna2.jpg 03naslovna1.jpg 04naslovna3.jpg 05solar-energy.jpg 06naslovna5.jpg 07solar-energy.jpg 08naslovna13.jpg 09naslovna9.jpg
ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПОДДРШКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА COVID-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА                                                                                                                                                                                       ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПОДДРШКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА COVID-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА                                                                                                                                                                                       ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПОДДРШКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА COVID-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА                                                                                                                                                                                       ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПОДДРШКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА COVID-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА                                                                                                                                                                                       ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПОДДРШКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА COVID-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА                                                                                                                                                                                       ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПОДДРШКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА COVID-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА                                                                                                                                                                                       ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПОДДРШКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА COVID-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА                                                                                                                                                                                       ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПОДДРШКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА COVID-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА                                                                                                                                                                                      

 

 

 

  

 ПОДДРШКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА COVID-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА 

 

  Развојна банка на Северна Македонија со поддршка на Владата на Република Северна Македонија
искреира нова кредитна линија за поддршка на претпријатијата погодени од состојбата со корона вирусот.

Кредитната линија е наменета за микро, мали и средни претпријатија од најпогодените сектори.

 Јавниот оглас е објавен на 25.03.2020 год. и ќе трае 30 дена сметано од 26.03.2020 год., односно во овој
период можат да се доставуваат апликациите/кредитните барања по принципот прв дојден прв услужен
.

  Од потребните документи, пет се обрасци на РБСМ, а останатите можат да се обезбедат
по електронски пат од надлежните институции
.

 Сите потребни информации се наоѓаат во Огласот со кликнување на било кој дел од овој текст.

 За понатамошните мерки што дополнително ќе бидат преземени од страна на РБСМ, навремено ќе бидете известени. 

 

 ЈАВНОТО ЗДРАВЈЕ Е ЗАЕДНИЧКА ОДГОВОРНОСТ. ОД НАС ЗАВИСИ!