01naslovna8.jpg 02naslovna2.jpg 03naslovna1.jpg 04naslovna3.jpg 05solar-energy.jpg 06naslovna5.jpg 07solar-energy.jpg 08naslovna13.jpg 09naslovna9.jpg
ЈАВЕН ПОВИК БР. 1, НОВА БЕСКАМАТНА КРЕДИТНА ЛИНИЈА ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА ЗА КОМПАНИИ ПОГОДЕНИ ОД ЕНЕРГЕТСКАТА И ЕКОНОМСКАТА КРИЗА, 05.05.2022                                                                                                                                                                                       АПЛИЦИРАЊЕТО ЗА НОВАТА БЕСКАМАТНА КРЕДИТНА ЛИНИЈА ЗАПОЧНА НА 11.05.2022 ВО 09:00 ЧАСОТ И ЌЕ ТРАЕ ДО 26.05.2022 ДО 09:00 ЧАСОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                  НОВИ 18 МИЛИОНИ ЕВРА ПЛАСИРАНИ КОН ДОМАШНИТЕ КОМПАНИИ ПРЕКУ РБСМ - 26.04.2022                                                                                            ИНДИВИДУАЛНИ ГАРАНЦИИ од Гарантен фонд до 50% од износот на кредитот и без надомест за компаниите до 31.12.2022 година.                                                                                            ПОРТФОЛИО ГАРАНЦИИ.                                                                                            ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ПО КРЕДИТНИТЕ ЛИНИИ: „КОВИД-1“, „КОВИД-2“ И „КОВИД-3“.