Овластено лице за прием на пријави од укажувачи

Кире Наумов, главен извршен директор

Фарук Исмаили, главен оперативен директор

 

телефон за контакт: 02/3115-844

 

Поштенска адреса за контакт:
Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје
ул. „Димитрие Чуповски„ бр. 26, 1000 Скопје

 

Електронска пошта за контакт:
kire.naumov@mbdp.com.mk ,
faruk.ismaili@mbdp.com.mk