Од датумот на стапување во сила на Законот за употребата на македонскиот јазик („Службен весник на РСМ“, бр. 21 од 29.01.2024 година), односно од 06.02.2024 година, Развојна банка на Северна Македонија официјално ја лекторира содржината на веб-страницата.

Лекторирањето го врши лектор по македонски јазик, Деница Андреевска Богданова.