Инструкции за плаќање на обврските по кредитните линии: „КОВИД-1“, „КОВИД-2“, „КОВИД-3“, „КОВИД-4“ и „Радиодифузни друштва“

08.02.2023