Вести

 

Скопје, 09.10.2021

Шест банки досега се вклучија во кредитно-гарантната шема со потпишување на договор за издавање портфолио гаранција од Гарантен фонд кон нив. Со ова, од Гарантниот фонд се ставија на располагање 15 милиони евра во гаранции кон банките и штедилниците, со цел поддршка на кредитирањето на микро, мали и средни фирми.

Под портфолио гаранција, банка или штедилница, може да стават кредити дадени на микро, мали и средни фирми во доминантна приватна сопственост за основни или обртни средства. Кредитите кои може да бидат ставени под портфолио гаранција треба да бидат со максимален износ до 30.750.000 денари и рок на отплата до три години за кредити за обртни средства, односно до осум години за кредити за основни средства.

Развојна банка на Северна Македонија до денес има издадено портфолио гаранции кон Стопанска банка АД Битола, УНИ банка АД Скопје, Централка Кооперативна банка АД Скопје, Капитал банка АД Скопје, Халкбанк АД Скопје и Стопанска банка АД Скопје. Листата на банки и штедилници кои се дел од гарантната шема, се очекува да се шири и понатаму.

Кредитно-гарантната шема е дел од економските сетови на мерки донесени од Владата на Република Северна Македонија заради справување со последиците од КОВИД-19 пандемијата, и е дел од Планот за забрзан раст и развој на Владата. Со дополнување на Законот за Развојна банка на Северна Македонија, во рамките на истата, се формираше Гарантен фонд како посебна организациона единица. За Гарантниот фонд иницијално се одвоени средства во износ од 10 милиони евра со кои може да се гарантираат кредити во вкупен износ до 100 милиони евра.

Преку Гарантниот фонд се реализираат два производи (1) портфолио гаранции кон банки и штедилници, за поддршка на кредитирањето на микро, мали и средни трговци и (2) индивидуални гаранции за големи трговци кои вршат извоз, за кои големите компании може да се обратат директно до Развојна банка на Северна Македонија.

Банките кои се вклучени во кредитно-гарантната шема се објавени на веб страницата на РБСМ, Производи - Гаранции - Портфолио гаранции.

 

Скопје, 29.09.2021

Ги известуваме сите кредитокорисници на ,,Ковид 3” кредитната линија, дека на 30 септември 2021 достасува првата рата од ,,Ковид 3” кредитната линија за кредитокорисниците кои користат 6-месечен грејс период. Достасаните обврски е потребно навремено да бидат подмирени.

Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје, ги информира кредитокорисниците на ,,Ковид 3” кредитната линија со можност за грант компонента, дека реализацијата на кредитната линија се одвива согласно договорот кој РБСМ го има склучено со Министерството за финансии во име на Владата за реализација на оваа кредитна линија. Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје, достави одговор до Сојузот на стопански комори во однос на барањето за ,,Ковид 3” и чекоритете кои треба да бидат преземени. Барањето за одложување е процесирано до надлежните институции и чинители. Отпочнат е процес на консултација за што кредитокорисниците ќе бидат навремено информирани.

Согласно горенаведеното, ги известуваме сите кредитокорисници од ,,Ковид 3” сѐ додека не бидат поинаку информирани од страна на РБСМ, своите обврски е потребно да ги исполнуваат согласно нивните договори за кредит.

Доколку има промени во договорните услови на кредитната линија, сите кредитокорисници од ,,Ковид 3” ќе бидат информирани од страна на банката.

Гаранција од Гарантен фонд до 50% од износот на кредитот за извоз преку Развојна банка

 

Скопје, 24.09.2021

Преку кредитно-гарантната шема, гаранција до 50% од износот на кредитот за извоз може да побараат големите трговци кои реализирале најмалку триесет отсто од своите приходи од извоз во последната фискална година. Гаранцијата е наменета за големи домашни извознички компании кои се во доминантна приватна сопственост.

Со гаранцијата може да бидат покриени кредити за извоз чиј износ се движи од 3.075.000 денари до 30.000.000 денари. Барање за издавање индивидуална гаранција за големи извозници, компаниите може да поднесат директно до Развојна банка на Северна Македонија. Барањето е достапно на веб страницата на банката под Производи – Гаранции. По добивање на барање од заинтересираната компанија, банката ќе го процесира барањето и ќе издаде индивидуална гаранција од Гарантен фонд за барателот, кон банка или штедилница во која се одлучил барателот да користи кредит за извоз.

На овој начин, преку гаранција од Гарантен фонд до 50% од износот на кредит за извоз, се обезбедува значителна поддршка на извозниците во насока на обезбедување дел од колатералот за кредит. Како обезбедување за индивидуалната гаранција се користи меница.

Гаранцијата, која може да се движи од 1,5 милиони денари до 15 милиони денари, е овозможена преку воспоставувањето на кредитно-гарантна шема поддржана од државата. Со дополнување на Законот за Развојна банка на Северна Македонија, во рамките на истата се формираше Гарантен фонд како посебна организациона единица. За Гарантниот фонд иницијално се одвоени средства во износ од 10 милиони евра, со што ќе може да се гарантираат кредити во вкупен износ до 100 милиони евра. Во текот на 2021 година е предвидено зголемување на расположливите средства на Гарантниот фонд за дополнителни 5 милиони евра, со што ќе може да се гарантираат кредити во вкупен износ до 150 милиони евра.

За условите на гаранцијата, компаниите може да се информираат на веб страницата на банката, во делот на Производи – Гаранции – Индивидуални гаранции.

 Луксембург/Скопје, 7 септември 2021
 

  • Како еден од клучните финансиски и долгорочни партнери на земјата, ЕИБ ја зајакнува плодната соработка со Развојна банка на Северна Македонија
  • Преку обезбедување поволно финансирање на малите и средни компании, ЕИБ го поддржува развојот на приватниот сектор, вработеноста и отпорноста на локалниот банкарски систем
  • ЕИБ инвестираше 550 милиони евра за поддршка на мали и средни компании во Северна Македонија преку Развојната банка на Северна Македонија, од кои 100 милиони евра за побрзо закрепнување од КОВИД-19 кризата


Потпретседателката на ЕИБ одговорна за Западен Балкан, Лилјана Павлова, се сретна со Управниот одбор на Развојна банка на Северна Македонија, Кире Наумов и Фарук Исмаили, во рамки на Првата годишна конференција на Министерството за финансии “Економско закрепнување и раст по Ковид”. Двете институции негуваат децениска соработка, чија цел е обезбедување поддршка на финансирањето на малите и средни компании во земјата.

Неодамна, ЕИБ и РБСМ потпишаа договор за заем со кој се обезбедија 100 милиони евра по поволни услови, како директна поддршка на малите и средни компании и средно-пазарнокапитализирани компании. Преку заемот се поддржуваат мали компании во Северна Македонија од трудоинтензивните дејности како производство, туризам и услуги, за брзо опоравување од КОВИД-19 кризата. Заемот од ЕИБ ќе им помогне на компаниите да обезбедат континуитет на деловните процеси и да ги задржат работните места, а истовремено да ја зголемат својата продуктивност и да ги прошират деловните активности. Се очекува првата транша од заемот од 100 милиони евра да се пласира до компаниите следниот месец.

За време на средбата, двете страни изразија интерес за разгледување на опциите за здружување на силите во поддршката на приватниот сектор на земјата преку таргетирано финансирање и инструменти за поделба на ризикот, особено во областа на енергетска ефикасност и дигитализација.

Лилјана Павлова, потпретседателката на ЕИБ одговорна за Западен Балкан, кажа: Горди сме да продолжиме да работиме со нашиот долгорочен партнер – РБСМ за поддршка на развојот и зајакнување на отпорноста на приватниот сектор и банкарската индустрија во Северна Македонија во текот на КОВИД- кризата. Имајќи ги искуствата од нашата успешна соработка, ЕИБ очекува со заеднички напори да се зголеми отпорноста и конкурентноста на малите и средни компании, преку зелени и дигитални инвестиции.”

Извршниот директор на Развојна банка на Северна Македонија, Кире Наумов, рече: “Стратешката и успешна соработка помеѓу ЕИБ и РБСМ резултираше со финансиска поддршка на приватниот сектор во Северна Македонија од 550 милиони евра. Со последниот заем од 100 милиони евра, очекуваме да се поддржат најмалку 300 проекти на мали и средни претпријатија во Северна Македонија. Развојна банка ќе продолжи да работи заедно со Европската инвестициска банка, за да обезбеди уште потаргетирана финансиска поддршка на малите и средни компании во земјата.”

Страница 1 од 41