Вести

25.02.2010

>>Архива на вести

МБПР ги склучи првите полиси за осигурување на извозните побарувања од политички ризици со што преку имплементацијата на нови финансиски инструменти продолжува да ги поддржува македонските извозници во нивните напори за зголемување на извозот на стоки и услуги на странските пазари.