slider slider slider slider slider slider
- për mjete qarkulluese të përhershëm dhe tranzicion të gjelbër
- për investime për NVM dhe tranzicionin e gjelbër
- për investime për mid-cap kompanitë dhe tranzicion të gjelbër
- deri në 3.5% interes vjetor 
- nëpërmjet bankave pjesëmarrëse
 
- për tregtarët e mëdhenj që eksportojnë,
- deri në 50% të shumës së kredisë dhe 
pa kompensim për kompanit deri më datë 31.12.2023
- për tregtarët mikro, të vogla dhe të mesëm
- mbështetje duke siguruar një pjesë të kolateralit për kreditë e lëshuara
- deri në 80% të kredisë për mjete qarkulluese për borxhin kryesor
- deri në 50% të kredive për mjete fikse për borxhin kryesor
- nëpërmjet bankave pjesëmarrëse dhe bankave të kursimit
 
Mbroni biznesin tuaj, siguroni kërkesat tuaja!
Nëse jeni një kompani e regjistruar në RMV dhe shisni mallra dhe shërbime
brenda ose jashtë vendit me pagesë të shtyrë deri në 180 ditë,
APLIKONI dhe ne do të blejmë kërkesat tuaja dhe do t'ju paguajmë një paradhënie!
- për borxhin doganor gjatë importimit për rafinim
- për kompanitë vendase që kryejnë importe për qëllime rafinimi dhe rieksporti
- 100% të shumës së borxhit doganor
- 0.2% komisioni tremujor
 


Njoftim për publikun

service
15.09.2023
- marrë nga një njoftim për shtyp i BEI-së -          Fondet do të...
service
17.07.2023
 - marrë sipas një njoftimi për shtyp nga BEI -   Marrëveshja demonstron përkushti...
service
25.04.2023
Banka për zhvillim ka realizuar plotësisht linjën e kredisë për mjete qarkulluese për kompanit&...
service
23.03.2023
Drejtori i Bankës për Zhvillim të RMV-të - Kire Naumov, së bashku me kryeministrin e Qeverisë s...

Njoftim për publikunKush jemi ne?

Banka për Zhvillim e Maqedonisë së Veriut është bankë për zhvillim e cila është 100% prone e Republikës së Maqedonisë së Veriut. U themelua në vitin 1998, qëllimi primar është të mbështeten kompanitë tregtare vendase mikro, të vogla, të mesme dhe të orientuara drejt eksportit dhe të forcohet konkurrueshmëria e ekonomisë maqedonase. Banka mbështet kompanitë vendore nëpërmjet: kreditimit të drejtpërdrejtë dhe kreditimit nëpërmjet bankave komerciale, sigurimet afatshkurtra të eksportit të produkteve dhe shërbimeve maqedonase nga rreziqet komerciale dhe politike, faktoringu në vend dhe jashtë vendit dhe dhënien e garancive.